مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸۳/٧/٢٥
 

 

بدون شرحِ اضافه !

 

اسامی نفرات اول جشنواره ی شاخ نبات به ترتيب :

 

۱- ايلشن جلاسی

۲-مهدی زارعی

۳-حسن صادقی پناه

۴-جواد گنجوی

 

اهل اين حرف ها نيستم فقط به دلايلی نوشتم ببخشيد

فعلا همين ها را داشته باشيد تا بعد

 

 

يا علی!

 

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]