مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸٦/۱٢/٢۸
 

عجب در آن نه که آفاق در تو حیرانند

تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی!

 

                                             سعدی
                  

 سر به در آوردند:

دختری زیبا از دریچه ی خانه ای

آغوشی گل از پرچین گلستانی

و قلمی بی تاب از جیب پیراهن شیرکو

 

اولی برای دلدارش

دومی برای کودکان

و سومی برای سرودن شعری

زمزمه ی حرفی نوشتن رازی!

 

                       شیر کو بیکس

 

 

دنیای عجیبیبی ست فعلا یا علی!

 

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]