مرا در چشمانت فراهم آر ، من تازه متولد شده ام //// اكتاويو پاز شب بو (ایلشن جلاسی)

شعر امروز دیار بیستون

۱۳۸۸/۱/۱٦
 

                

برای همه ... می میرم.هیچکس مقصر نیست و شایعات

الکی راه نیندازید.اینجانب مرحوم از شایعه بدم می آید

مامان ،خواهرانم،رفقایم مرا ببخشید. این روش خوبی نیست

و به هیچ کس آن را توصیه نمی کنم ولی من چاره ی

دیگری نداشتم 

 

ولادیمیر مایاکوفسکی 

 

این نامه را بعد از شلیک گلوله ای راست به قلبش در کنار پیکرش یافتند!

  

سلام امروز می خواهم کمی به مرگ فکر کنم بر این اساس

ابیات یا بند هایی از شاعران کرمانشاهی  

مینویسم جالب اینکه در اکثر شعر ها دید گاه کرمانشاهی ها

به مرگ دیدگاهی سیاه است چرا ؟

نمی دانم شاید جغرافیای خشن و کوهستانی اینجا، شاید خوی

این مردم و یا شاید جنگ!!!

 _______________

 

دارم می میرم " تو" !!! دارم می میرم 

بگذار شعری از تو در کفنم باشد

وقتی مرا با افتخار تشییع می کنند

سربازان بومی! 

وقتی می روم آن دنیا می خواهم شعری از تو برای خدا بخوانم... 

حامد شاهین مهر 

___________________________ 

و پیش از آنکه بخواهی به مرگ فکر کنی

از اتفاق دلت مثل اینکه با خبر است! 

محمد سعید میرازایی 

___________________________

 

شبِ تلاقی جام است و جشن خون آشام

که گور گمشده ی مردگان ترک خورده 

کیوان روشنی

_______________________________

 

جمعه غروب آخر گورستان،چشم گلاب روی زمین جوشید

شش شاخه گل به روی زمین افتاد عطر زنی میان هوا پیچید 

فرشاد فرصت صفایی

____________________________

تنها همین پرنده که خوابیده روی ریل 

پی می برد به غربت انسان رو به مرگ 

پیمان سلیمانی

_____________________________________

حکم مرگ درخت امضا شده بود

جنگل کم کم شبیه صحرا شده بود 

اصغر عظیمی مهر

____________________________________

 

هر گرگ یک گلوله شد و رو به مرگ رفت

مردِ بریده دست و زبان در مقابلش 

محمد ویسی 

____________________________________

 

طعم گسی دارد مرگ!

و همیشه از در پشتی سرزده می آید

دهان پنجره بسته

جاده... انتهای این آه

دستی که تکان نمی خورد و استفراغ می کند

سیب!!! طعم گسی دارد!

محسن کریم خانی

 

______________________________________

 

مرگ است که بیش از تو به من نزدیک است 

چون پیرهن من که به تن نزدیک است 

بیژن ارژن 

____________________________________

 

فردا تمام مردم این شهر بی گمان،وقتی که شعر های مرا بشنوند آه!

تنها به جرم اینکه تو را یاد کرده ام من را به سوی جوخه ی اعدام میبرند

رضا حساس

________________________________________

 

بد بودم اگر شما ببخشید مرا

فردا دگر از جمع شما کم شده ام! 

رضا اربعین

________________________________________

 

وقتی کسی بمیرد آدمها، تنها برای خاطره می گریند

ما مردمان خاطره ها هستیم! آدم همیشه غرق گرفتاری ست!!!

ایلشن جلاسی 

                                                                             

                                  Sculpture of Crying Woman          

Fearful 15 Year Old German Luftwaffe Crying After Being Taken Prisoner by American Forces                                      Dwight D Eisenhower Emotionally Crying After His Speech at the 82nd Airborne Luncheon

                                

ایلشن جلاسی

[ خانه | خانه ی من | نامه های من ]